کلیدواژه‌ها = مصب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی الگوی انتقال رسوب ناشی تحت عملکرد موج در مصب با استفاده از مدل سازی عددی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 54-63

علی کرمی خانیکی؛ منیره سادات کیائی


2. تغییرات زمانی و مکانی عوامل غیر زیستی، کلروفیل-a و تولید اولیه پلاژیک در مصب رودخانه سفیدرود

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 10-22

محمدرضا رحیمی بشر؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمدرضا فاطمی؛ شعبانعلی نظامی