کلیدواژه‌ها = ارزیابی حساسیت
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مناطق دارای قابلیت حفاظت در سواحل جزیره هرمز

دوره 3، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 20-29

مطهره عابدینی؛ افشین دانه کار؛ شهرام فداکار