کلیدواژه‌ها = ماهی سنگسر معمولیPomadasys kaakan بندر عباس
تعداد مقالات: 1
1. سنجش فلزات سنگین (سرب، کادمیوم)در کبد و عضله ماهی سنگسر معمولی Pomadasys kaakan در بندر عباس(استان هرمزگان)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 23-35

مهناز سادات صادقی؛ مژگان امتیازجو؛ رضوان دقیقی روحی