موضوعات = شیلات
تعداد مقالات: 105
1. ارزیابی شاخص‌های فساد شیمیایی و میکروبی در دو نوع برگر تولید شده از ماهی و گوشت قرمز طی سه ماه نگهداری در دمای 18- درجه سانتی‌گراد

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-22

افشین فهیم؛ سیده طوبی شفیقی؛ مینا سیف زاده؛ یاسمن اعتمادیان؛ مونا خبازکار املشی


4. مطالعه اکولوژیک زی شناوران جانوری در رودخانه کن

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 41-52

سیامک باقری؛ جلیل سبک آرا؛ مرضیه مکارمی


6. بررسی پروفایل و میزان اسیدهای چرب ماهیان پرورشی در استخر ثامن الائمه در قم

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 35-43

پگاه ابومحبوب؛ رضوان موسوی ندوشن


7. مقایسه سطوح شاخص‌های خونی ماهی ازون‌برون (Acipenser stellatus) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 53-63

محمود آقابراری؛ سورنا ابدالی؛ ایوب یوسفی جوردهی


10. بررسی اثرات صیدپره بر تغییرات جوامع ماکروزئوبنتوزی حوضه ‌‌‌‌ی جنوبی خزر

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 70-84

معصومه عاقبتی؛ محمدرضا رحیمی بشر؛ علیرضا میرزاجانی


16. بررسی اثر پوست سبز گردو بر رنگ ماهی کوی(Cyprinus carpio)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 15-23

حمید قزوینی؛ عبدالرحیم وثوقی؛ عباس متین فر


17. اثر مس نیترات بر برخی شاخص‌های خون بچه‌تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 49-63

آیین محمدرضایی؛ سورنا ابدالی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ زهرا سالاری


18. بررسی اثرات انجماد کند و تند بر روی کیفیت فیله ماهی تیلاپیا قرمز (Oreochromis niloticus × Tilapia mosambicus)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 64-87

بابک کرمی؛ یزدان مرادی؛ عباس مطلبی؛ مهدی سلطانی؛ سپیده حسینی؛ سید ابراهیم حسینی


20. ارزیابی عوامل مدیریتی و قهریه موثر بر ریسک های عملیات بیمه گری مزارع پرورش ماهیان سردآبی– استان قزوین

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 100-115

ارمغان دامغان پور؛ رضوان موسوی ندوشن؛ منصور شریفیان


21. بررسی اثرات تیغه هدایت کننده جریان در بازده هیدرولیکی مخازن رسوبگیر با استفاده از مدل عددی دو بعدی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-11

محمد حامد نجفی انفرادی؛ محمد مهدوی؛ الهام رحیم زاده اسبفروشان


22. بررسی اثر پوست سبز گردو بر رشد ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 11-21

محمد عباسی عقدا؛ عبدالرحیم وثوقی؛ عباس متین فر


23. اهمیت رش های ساحلی (Pontogammarus maeoticus) در رژیم غذایی بچه ماهیان استخوانی در سواحل خزر آباد ساری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 22-33

مهناز سادات صادقی؛ بابک مقدسی؛ نرگس مورکی؛ سکینه اصغری


25. مقایسه ترکیبات بافت عضله ماهی شلج (Aspius vorax) و حمری (Carasobarbus luteus) رودخانه کرخه استان خوزستان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 41-49

احمد جلیزی؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ مژده چله مال دزفول نژاد؛ محمد ولایت زاده