موضوعات = شیلات
تعداد مقالات: 105
27. بررسی اثر پوست سبز گردو بر رنگ پذیری ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-9

محمد عباسی عقدا؛ عبدالرحیم وثوقی؛ عباس متین فر


28. بررسی پرورش توام ماهی شیربت (Barbus grypus) و بنی (Barbus sharpeyi) با اردک

دوره 10، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 36-46

اعظم محمد صالحی؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ محمد ولایت زاده


30. اثر کاربرد گیاه جعفری( Petroselinum sativum) بر شاخص های رشد قزل آلا Oncorynchus mykiss) )

دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 56-65

امیر عباس زینالو؛ ژاله خوشخو؛ عبدالرحیم وثوقی؛ الهام زینالو


31. اثر چغندر لبویی (Beta vulgaris) و کلم برگ قرمز (Brasissica oleracea) بر شاخص‌های رشد ماهی گلدفیش (Carassius auratus)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 20-32

مژگان خدادادی؛ مریم شاپوری؛ مهران جواهری بابلی؛ راضیه علمداری


32. مقایسه زمان اولین تقسیم سلولی میتوز در جنین قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss) نژاد فرانسه و مولدین موجود در اردبیل

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 33-43

غلامرضا بیشکول؛ شیلا صفاییان؛ حسین نگارستان؛ محمد رضا نوروز فشخامی


33. اندازه‌گیری هیستامین در فیله ماهی خاویار توسط دستگاه HPLC

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 59-64

نائیری شهبازیانس؛ لیندا یادگاریان؛ رکسانا موگویی


34. شناسایی اسیدهای چرب و تعیین زمان ماندگاری ماریناد گرم تولیدی از ماهی قزل آلا به مدت 90 روز

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 76-89

سودابه احمدپور چورکوچانی؛ سهراب معینی


35. اثر مس (2+Cu) بر تغییرات شاخص های خونی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)پرورشی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 90-102

سمیه شکوهی؛ سورنا ابدالی؛ حسین نگارستان؛ ایوب یوسفی جوردهی


36. بررسی اثر آرد پوست انار بر تغییر رنگ پوست، گوشت و خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-15

امین آوازه؛ حسین عمادی؛ حسین نگارستان؛ خسرو جانی خلیلی


37. ساخت سوسپانسیون تقویت‎کننده غذاهای زنده آبزیان

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 40-59

یوسفعلی اسدپور اوصالو


40. تعیین میزان هماوری ماهی حمری (Carasobarbus luteus) رودخانه کارون در محدوده دشت عقیلی شوشتر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 23-33

مهدی بی ریا؛ نرگس جوادزاده شالکوهی؛ محمد ولایت زاده


41. بررسی اثر سطوح مختلف دمایی بر رشد پاروپای کالانویید دریایی (Acartia sp.)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 77-88

رضوان موسوی ندوشن؛ سمیرا گل میرزایی


42. مطالعه بافت شناسی آبشش ماهیان فلاور هورن (Flower horn) تغذیه شده با سطوح مختلف هیدرولیز پوست گاو

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 9-14

امیر ویسی؛ عبدالرحیم وثوقی؛ شهرام دادگر


43. بررسی تجمع زیستی جیوه، کادمیوم و آرسنیک و برخی ترکیبات شیمیایی عضله ماهی کفشک زبان گاوی (Cynoglossus arel) بندر هندیجان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 30-41

شیما جنت مکان؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ مهران جواهری بابلی؛ محمد ولایت زاده


44. اثر مس (2+Cu) بر تغییرات شاخص‌های خونی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 43-54

سمیه شکوهی؛ سورنا ابدالی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ حسین نگارستان


45. اثرات مخرب نونیل فنل اتوکسیلات بر میزان هورمون 17بتا – استرادیول و بافت تخمدان در ماهی زبرا سیچلید (Cichlasoma nigrofasciatum )

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 66-74

طاهره مکتبی؛ مهدی روستایی؛ مهدیه مهدوی؛ نیلوفر نصیری؛ همایون حسین زاده صحافی


47. برخی از شاخص های رشد کپور هندی کاتلا ((Catla catla مولد در استخر خاکی دراستان خوزستان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 41-50

شیما آیتی بهبهانی؛ همایون حسین زاده صحافی؛ مژگان خدادادی؛ غلامرضا اسکندری


48. بررسی اثر دارچین (Cinnamomum zeylanicm) بر شاخص‌های رشد، ضریب تبدیل غذایی و نرخ بازماندگی در ماهی گرین ترور(Andinocara rivulatus)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 68-79

نرگس مورکی؛ یونس روزی؛ سید جلیل ذریه زهرا؛ شهاب الدین صافی؛ مسعود حقیقی


49. بررسی اثر کلرید کبالت بر برخی شاخص های خونی ماهی اسکار سلطنتی((Astronatus ocellatus

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 9-19

حسین عمادی؛ آرزو مهانی؛ بابا مخیر


50. مقایسه شاخص های رشد ماهیان تک جنس ماده قزل آلا(Onchorhincus mykiss) با ماهیان معمولی در مزارع پرورش ماهی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 20-34

همایون حسین زاده صحافی؛ طیبه باشتی؛ داود ضرغام