موضوعات = شیلات
تعداد مقالات: 105
101. مطالعه برخی از شاخص های مورفوسیتولوژیک بیضه ماهی بنی (Barbus sharpeyi) تالاب شادگان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 37-48

مژگان خدادادی؛ عبدالرحمن دزفولیان؛ غلامحسین محمدی؛ تقا دستگیر


102. مطالعه کمی و کیفی پساب کارخانه کاوه سودای مراغه جهت پرورش آرتمیا

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 23-34

مرضیه قره‌باغی؛ سید محمد تقی ساداتی‌ پور؛ حسین غفوریان؛ ناصر آق


103. اثر پروبیوتیک ( (Saccharomyces cerevisiae PTCC5052 بر افزایش نرخ ماندگاری بچه ماهی قزل آلای رنگین کمانOnchorhyncus mykiss))

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 63-73

مژگان امتیازجو؛ همایون حسین زاده صحافی؛ داود ضرغام؛ طیبه باشتی؛ کمیل رزمی