موضوعات = محیط زیست آبی
تعداد مقالات: 83
2. ارائه برنامه تفرجی و حفاظت پارک ملی دریایی نای بند از طریق زون بندی عرصه های آبی و خشکی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 26-38

نازلی مقدم یکتا؛ رخشاد حجازی؛ عبدالرضا کریمی


3. ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه آبریز رودخانه کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 52-63

لیندا یادگاریان؛ علی جوزی؛ مهسا زبرجد


4. ارائه الگوی محاسبات ردپای آب بر اساس مدل معادلات ساختاری

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-12

مهناز میرزاابراهیم طهرانی؛ رضا مرندی؛ مریم نعمتی


7. ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی و کشاورزی در چشمه های منطقه شمال دشت قزوین

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-16

بابک طالبی؛ نوشین سجادی؛ ترانه شارمد


9. طبقه‌بندی زیستگاهی جزیره هرمز بر اساس ساختار‌های زمین‌شناسی

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 22-33

نبی اله خیرآبادی؛ زینب انصاری


12. بررسی پارامتر های فیزیکی، شیمیایی و شوینده ها در رودخانه تار (حد فاصل دریاچه تار تا سد ماملو)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 61-70

لیدا سلیمی؛ لیندا یادگاریان؛ مجید متشرعی


13. پهنه بندی کیفیت منابع آب آشامیدنی با تلفیق دو روش AHP و GIS در منطقه شمال دشت قزوین

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-14

بابک طالبی؛ نوشین سجادی؛ ترانه شارمد


14. بررسی اثرات تیغه هدایت کننده جریان در بازده هیدرولیکی مخازن رسوبگیر با استفاده از مدل عددی دو بعدی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-11

محمد حامد نجفی انفرادی؛ محمد مهدوی؛ الهام رحیم زاده اسبفروشان


15. اهمیت رش های ساحلی (Pontogammarus maeoticus) در رژیم غذایی بچه ماهیان استخوانی در سواحل خزر آباد ساری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 22-33

مهناز سادات صادقی؛ بابک مقدسی؛ نرگس مورکی؛ سکینه اصغری


16. مقایسه ترکیبات بافت عضله ماهی شلج (Aspius vorax) و حمری (Carasobarbus luteus) رودخانه کرخه استان خوزستان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 41-49

احمد جلیزی؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ مژده چله مال دزفول نژاد؛ محمد ولایت زاده


17. مقایسه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب تالاب بهشت معصومه در استان قم در زمستان وتابستان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 50-57

بهزاد سعیدپور؛ منیره سادات مدنی بروجنی


19. بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و مواد مغذی آب های سطحی سواحل جنوبی دریای خزر – سی سنگان

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-52

علی حمزه پور؛ کاظم درویش بسطامی؛ حسین باقری؛ علی عظیمی؛ عباس عینعلی؛ رضا رهنما


20. ارزیابی ویژگی های هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی منطقه شمال دشت قزوین

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 66-76

بابک طالبی؛ نوشین سجادی؛ ترانه شارمد


22. سنجش میزان سم د.د.ت در بافت عضلانی ماهیان کفال و کپور و سفید (Cyprinus carpio & Rutilus frisii kutum & liza auratas) در سواحل جنوبی دریای مازندران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 10-20

پریسا نجات خواه معنوی؛ افتخار شیروانی مهدوی؛ مونا اسماعیلی بیدهندی