تعداد مقالات: 303

101. بررسی تجمع زیستی جیوه، کادمیوم و آرسنیک و برخی ترکیبات شیمیایی عضله ماهی کفشک زبان گاوی (Cynoglossus arel) بندر هندیجان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 30-41

شیما جنت مکان؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ مهران جواهری بابلی؛ محمد ولایت زاده


103. بررسی اثرات زیست محیطی سد پلرود و ارائه راهکارهای کاهنده جهت کاهش اثرات

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 30-44

محراب مرادی؛ سید محمد تقی ساداتی پور؛ ناصر منصور شریفلو؛ مژگان زعیم دار


104. آلودگی نفتی و منشا آن در رسوب و گاماروس در سواحل جنوبی دریای مازندران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 31-40

افتخار شیروانی مهدوی؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ آیدا جان پرور آیدانی


106. مقایسه زمان اولین تقسیم سلولی میتوز در جنین قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss) نژاد فرانسه و مولدین موجود در اردبیل

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 33-43

غلامرضا بیشکول؛ شیلا صفاییان؛ حسین نگارستان؛ محمد رضا نوروز فشخامی


107. تغییرات غلظت کلروفیلa در مرجان Porites compressa در خلیج نای بند

دوره 8، شماره 1، بهار 1392، صفحه 33-46

مهدی بلوکی خورانده؛ سید محمد باقر نبوی


108. عملکرد سیانوباکتر اسپیرولینا در حذف ارتوفسفات از فاضلاب شبیه سازی شده

دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 33-45

ساناز جعفری؛ افشار علی حسینی


109. جذب زیستی فلز سنگین کروم VI توسط بیوماس خشک جلبک دریایی Padina borgeseni

دوره 8، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 34-40

درینه کوثری؛ شیلا صفائیان؛ حسین غفوریان


110. بررسی اثر دما، دوره نوری و شدت نور بر رشد جلبک Gracilaria salicornia (Gracilariales, Rhodophyta) در محیط آزمایشگاهی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 35-43

فرناز رفیعی؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ حوریه کرمانشاهی؛ محمد پرورش


111. کاربرد نانو جاذب جدید92 GJ- اسفنج Demospongiae خلیج فارس جهت جداسازی یون منگنز

دوره 9، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-41

حسین غفوریان؛ سعیده جاویدی؛ محمد ربانی


113. مصرف آبزیان در ایران و جهان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 35-46

افشین عادلی


115. مدل عددی دو بعدی انتشار امواج صوتی در آب های تنگه هرمز به روش تفاضل محدود

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 39-51

افشین محسنی آراسته؛ نرگس ناظمیه؛ محمدرضا سهیلی فر


118. بررسی وضعیت سفیدشدگی مرجان ها در جزیره کیش ،خلیج فارس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 30-39

آزاده صالح دوست؛ محمد جواد جامی؛ حسین نگارستان؛ رضوان موسوی ندوشن؛ بابا مخیر


119. ارزیابی مقایسه‌ای فلزات سنگین سرب و نیکل در میگو Litopaeneus vanammei در مجاورت نفت خام و دو نوع پراکنده ساز

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 30-40

علیرضا شمسی زاده؛ مژگان امتیازجو؛ مهناز سادات صادقی؛ محمد ربانی