تعداد مقالات: 303

151. سنجش تجمع فلزهای (جیوه، کادمیوم و سرب) ‌در بافت عضله‌ ماهی ‌شوریده در بندر بوشهر

دوره 5، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 48-59

سیده زهرا خلیلی پور لنگرودی؛ محمدرضا محمد شفیعی؛ مژگان امتیازجو


152. ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه آبریز رودخانه کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 52-63

لیندا یادگاریان؛ علی جوزی؛ مهسا زبرجد


153. جهت جدا سازی کادمیم با استفاده از GA-2009 جاذب جدید نانو تیوپ کربن و کربن فعال

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 53-66

حسین غفوریان؛ فاطمه احمدی؛ فریبا ملکیان


155. بررسی آلودگی انگلی ماهی کیلکای چشم درشت دریای خزر

دوره 7، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 37-47

هادی جدّی؛ بابا مخیر؛ امیراقبال خواجه رحیمی


156. بررسی ترکیب های لیپیدی قلم های دریایی Virgularia gustavianaدر خور سورو ,بندر عباس

دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 39-54

شیلا صفائیان؛ اکبر اسماعیلی؛ شراره شریفی


157. بررسی ظرفیت جذب پارانیتروفنل با نانوجاذب GN-88

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 40-60

حسین غفوریان؛ فریده نوری؛ لیندا یادگاریان


158. اثر آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با Spirulina platensis توسط آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز

دوره 9، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 41-49

مژگان امتیازجو؛ زهرا دهقانی مطلق؛ مجید زینلی


159. بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و مواد مغذی آب های سطحی سواحل جنوبی دریای خزر – سی سنگان

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-52

علی حمزه پور؛ کاظم درویش بسطامی؛ حسین باقری؛ علی عظیمی؛ عباس عینعلی؛ رضا رهنما


160. مقایسه ترکیبات بافت عضله ماهی شلج (Aspius vorax) و حمری (Carasobarbus luteus) رودخانه کرخه استان خوزستان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 41-49

احمد جلیزی؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ مژده چله مال دزفول نژاد؛ محمد ولایت زاده


161. مطالعه اکولوژیک زی شناوران جانوری در رودخانه کن

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 41-52

سیامک باقری؛ جلیل سبک آرا؛ مرضیه مکارمی


164. بررسی غلظت سرب در رسوب و شکم پا Euchelus asper در سواحل صخره ای جزیره کیش

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 44-52

ساناز بنی هاشمی؛ مهرناز بنی اعمام


169. بررسی پرتاران منطقه ی جزر و مدی در دو ساحل گلی - ماسه‌ای بندر عباس

دوره 6، شماره 1، بهار 1390، صفحه 48-66

حسین نگارستان؛ عمار صالحی فارسانی؛ حسین عمادی


170. بررسی میزان جیوه، سرب، روی و مس در بافت عضله و کبد ماهی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis) در دو ناحیهء آبکنار و شیجان از تالاب انزلی در فصل بهار

دوره 4، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 49-66

آریا اشجع اردلان؛ محمود رضا سهرابی؛ سید مهدی میرحیدری؛ هومن عبدالله بیگی


171. اثر مس نیترات بر برخی شاخص‌های خون بچه‌تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 49-63

آیین محمدرضایی؛ سورنا ابدالی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ زهرا سالاری


172. بررسی ارتباط تلفات ماهی فیتوفاگ با برخی از فاکتورهای محیطی استخرهای پرورش ماهی مجتمع پرورش ماهی آزادگان

دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 50-67

سارا عبداللهی؛ مژگان خدادادی؛ رحیم پیغان؛ ابراهیم رجب زاده


173. بررسی درصد و شدت آلودگی انگلی ماهی سفید رودخانه ای (Leuciscus cephalus)و سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) رودخانه نکا

دوره 4، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 50-60

محمد حسین غلامی؛ بابا مخیر؛ عباس بزرگنیا؛ همایون حسین زاده صحافی


174. بررسی شدت، مدت و نوع توفان‌های تندری سیلاب‌ساز در آذربایجان شرقی با استفاده از تصاویر رادار تبریز

دوره 8، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 51-62

فروزان ارکیان؛ مهناز کریم‌خانی؛ پری‌سیما کتیرائی بروجردی


175. بررسی الگوی انتقال رسوب ناشی تحت عملکرد موج در مصب با استفاده از مدل سازی عددی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 54-63

علی کرمی خانیکی؛ منیره سادات کیائی