مطالعه اثر نمایه NAO بر دما و بارش منطقه ساحلی جنوب دریای خزر در دوره زمانی 2009-1977

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هواشناسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 پژوهشکده هواشناسی و علوم جوی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

نوسان اطلس شمالی (NAO) یکی از نمایه­های موثر در تغییر پذیری وضعیت جوی نیمکره شمالی می­باشد. سواحل جنوبی دریای خزر به علت موقعیت جغرافیایی خاص خود، تحت تاثیر سامانه های مختلف جوی و دورپیوندهایی مانند  NAO قرار می­گیرد. در این پ‍‍ژوهش ، داده های بارش و دما سواحل جنوبی دریای خزر در دوره زمانی 2009-1977 و همچنین داده های نمایه NAO مورد استفاده قرار گرفت و در مقیاس های زمانی ماهانه و سالانه ، نسبت به تعیین ارتباط و همبستگی بین داده های بارش و دما و NAO متناظرشان اقدام شد. در این پژوهش مشخص شد ، هنگامی که نمایه NAO روند افزایشی دارد ، بارش افزایش یافته و دما کاهش می یابد و بالعکس. در سالهای اخیر نمایه NAO روند کاهشی نشان می دهد و از این رو انتظار می رود در منطقه ، میزان بارش کاهش و دما افزایش یابد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of effect of NAO Index on temperature and precipitation of southern coastal region of Caspian Sea in 1977-2009 periods

نویسندگان [English]

  • S. Tabarestani 1
  • A. Asgari 2
1 Dept. of Meteorology, Faculty of Marine Science and Technology Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Atmospheric science & meteorological research centers Islamic Azad University, Tehran North Branch
چکیده [English]

The North Atlantic oscillation (NAO) is one of the effective indices in changing atmospheric situation of northern hemisphere .Southern coastal region of Caspian Sea is affected by different atmospheric systems and teleconnections such as NAO because of its special geographical situation. In this research, precipitation and temperature data of southern coastal region of Caspian Sea are examined for 8 synoptic stations in 1977-2009 period. NAO index data are also received from cpc.noaa.gov website. Precipitation and temperature data were examined with their corresponding NAO indices data by correlation test in monthly and yearly time scales. Furthermore, we found that in this region, when NAO index increases, precipitation will increase and temperature will decrease and vice versa. During recent years, NAO index shows negative trend, so we expect decrease of precipitation and increase of temperature in the region.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation
  • Azores High Pressure
  • temperature
  • southern coastal region of Caspian Sea
  • Iceland Low Pressure
  • North Atlantic Oscillation