تحلیل همدیدی بارش های سیل زای حوضه آبریز دریای مازندران مطالعه موردی : سیل نوشهر در زمستان سال 1391

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هواشناسی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، نوشهر

2 گروه آب و هواشناسی دانشگاه خوارزمی، تهران

3 ایستگاه هواشناسی نوشهر

چکیده

بارش های سیل آسا در حاشیه جنوبی دریای مازندران همواره مورد توجه محققان قرار داشته و ساز و کارهای متفاوتی برای آن ذکر شده است. تحلیل ساز و کارهای پیشنهادی نشان می دهد، علی رغم تفاوت ظاهری در بین نظریه های ارائه شده، همگی منشعب از یک الگوی واحد هستند. این الگوی واحد بر اساس بارش های دریای خزر در فصل پاییز و زمستان است (بارش های سیل آسا بیشتر در پاییز و کمتر در زمستان رخ می دهد). در پژوهش حاضر، سیل زمستان سال 1391 در شهر نوشهر مورد تحلیل قرار گرفته است و با کنار هم قرار دادن نظریه های متفاوت حاکم بر بارش دریای خزر سعی شده است تا الگوی حاکم بر بارش های سیل آسا معرفی گردد. یافته ها بیان گر این است که سیل اشاره شده ناشی از عبور سامانه کم فشار از شمال دریای خزر و عبور جبهه سرد این مرکز از روی شهر نوشهر در روز 11 نوامبر سال 2012 بوده است. این جبهه سرد در روز 12 نوامبر 2012 در حدود عرض جغرافیایی 35 درجه قرار گرفته و با هجوم هوای سرد پشت جبهه سرد بر روی شهر نوشهر، زمینه ایجاد بارش زیاد و سیل فراهم گردیده است. همچنین نتایج نشان داده است که پشته مرکز  پرفشار مهاجر از شمال دریای مدیترانه، نقش مهمی در عبور جبهه سرد از روی شهر نوشهر دارد. این پشته به علت فرارفت هوای سرد بر روی دریای خزر در شمال کشور مستقر می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synoptic analysis of Caspian torrential rains, Case Study: Winter floods in 2012 Noushahr

نویسندگان [English]

  • A. Mohammadi 1
  • M. Salighe 2
  • E. Hamidy 3
  • A. Hesamy 1
1 Imam-Khomeini Marine University, Noshahr
2 Dept. of Geography, University of Kharazmi (Tarbiat Moallem) Karaj
3 Meteorological Office Noushahr
چکیده [English]

Torrential rains in the southern Caspian Sea, has been of interest for researchers and different solutions have been offered. The analysis shows that thesuggested mechanisms are all derived from a single model. These theories are different only in appearance. This single model is the basic mechanism of the Caspian Sea rainfall in autumn and winter. Torrential precipitation more occurs in autumn and less in winter. In this paper, winter floods in Noushahr city in 2012 have been studied. By posing different theories governing the precipitation of the Caspian Sea, next to one another, the pattern was introduced for the torrential rains. Results indicated that the floods were caused by the passage of low pressure systems from the North Caspian Sea. Low pressure cold front has passed over Noushahr on 11 November 2012. The cold front on 12 November 2012, located near the center of Iran, at 35 latitude. With the influx of cold air behind the cold front caused floods in Noushahr city. Cold advection over the sea caused too much moisture absorption by the air. The results also showed that the ridge of high pressure that immigrated from the north Mediterranean had important role in the passage of the cold front is Noushahr city. The ridge is moving cold front to lower latitude finally passes through the north of Iran. The cause of ridge formation was cold air advection on the Caspian Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • high migratory pressure
  • torrential rainfall
  • cold advection