مقایسه نتایج دو مدل عددی سه بعدی پیش بینی حرکت لکه نفت ناشی از ریزش اتفاقی در تنگه سنگاپور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه استاندارد، استان البرز، کرج

چکیده

در این مقاله، مدل عددی سه بعدی پیش بینی حرکت نفت ناشی از حادثه اتفاقی در تنگه سنگاپور معرفی شده، سپس نتایج این مدل با نتایج  مدلی که توسط چائو و همکاران اجرا شده است، مورد مقایسه قرار گرفته است. مدل عددی معرفی شده سابقاً برای حرکت میعانات گازی ناشی از ریزش اتفاقی در منطقه دریایی عسلویه اجرا شده که بر اساس حل معادلات حاکم ناویر استوکس و پیوستگی شبیه سازی شده است. برای حل معادله فرا رفت در مدل، از الگوریتم بالا سوی وزن دار ترابرد مثبت معین چند بعدی( MPDATA) به کار رفته است. اساس این الگوریتم، طرحواره ساده پاد جریانسو است، که در آن از مفهوم سرعت پاد پخش برای تعدیل اثر پخش موجود در طرحواره استفاده می‌شود. مقایسه نتایج دو مدل سازگاری خوبی را نشان می دهد که صحت سنجی خوبی برای مدل معرفی شده، می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of results of 2 three-dimensional numerical models to predict the movement of oil slick from an accidental spill in the Singapore Strait

نویسنده [English]

  • Sh. Habibi Vahed Zanjani
Electrical, Mechanical and Construction Engineering, Mechanical Engineering and Metallurgy, Standard Research Institute (SRI)
چکیده [English]

This paper presents a three- dimensional numerical model for prediction of the
movement of oil slicks from a spill accident in the Strait of Singapore. The results of
this model are compared with the results of the model which was run by Chao et al.
This model has previously been developed for prediction of movement of gas
condensates from spill accidents in the Assalouyeh marine Oil and Gas region and
has achieved good results. The model is simulated based on the solution of the
Navier-Stokes and the continuity equations. For the solution of advection term an
upwind weighted multidimensional positive definite advection transport algorithm
(MPDATA) used. This algorithm uses an explicit finite difference scheme with an
anti-diffusive velocity for equilibrium diffusion. Comparison of the results of the two
models showed good consistency that is considered for the introduced model as a
reliable verification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • three-dimensional numerical model
  • the Straits of Singapore
  • Oil spill
  • MPDATA 􀂔