بررسی امکان پیش آگاهی وقوع پدیده تگرگ با استفاده از رادار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هواشناسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 بخش رادار، سازمان هواشناسی کشوری

چکیده

تگرگ ناشی از توفان های تندری تابستانه، یک پدیده ی کوچک مقیاس است و اغلب از نظر زمانی دارای تداوم کمی می‌باشد.تگرگ درون توفان تندری نوعی در کسری از ساعت تولید شده وگسترش بارش آن می‌تواند در حدود صد متر باشد. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات و محصولات بدست آمده از رادارهای هواشناسی مربوط به سه ایستگاه تهران، اهواز و خزر شرقی در طی سال های 2010-2008 احتمال وقوع پدیده تگرگ مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا با بررسی اطلاعات مربوط به ایستگاه های همدیدی و همچنین گزارش های هواشناسی، 30 مورد بارش تگرگ در مناطق تحت پوشش راداری در بازه زمانی ذکر شده استخراج شد. روش های متعددی جهت تشخیص تگرگ با استفاده از محصولات رادار موجود است. در این تحقیق از روش ، الگوریتم والدوگل waldvogel)) که دقت بالایی در تعیین احتمال و آستانه‌ی مناسب برای پیش آگاهی وقوع تگرگ دارد، استفاده شد. در این الگوریتم اختلاف ارتفاع تراز دمای صفر در جو که از طریق گمانه زنی روزانه بدست می‌آید با ارتفاع تراز بازتابش dBZ45 که از تصاویر و داده های رادار بدست می‌آید، معیار تعیین احتمال وقوع تگرگ می‌باشد. بررسی ها نشان داد که در شرایطی که اختلاف ارتفاع دو تراز ذکر شده حدود 5/4 کیلومتر باشد، می‌توان وقوع تگرگ را محتمل دانست. البته این مقدار در مناطق با اقلیم های سرد و گرم می‌تواند تا حدود 1 کیلو متر تغییر کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey of hail forecasting possibility by using radar data

نویسندگان [English]

  • A. Saneei 1
  • F. Arkian 1
  • P. S. Katiraeie 1
  • M. Raihani Parvari 2
1 Dep. of Meteorology, Faculty of Marine Science & Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Dep. of Radar, Iran Meteorological Organization
چکیده [English]

Hail related to summertime thunderstorms is a small-scale phenomenon, and it often has short time duration. Hail will be produced by a thunderstorm for typically a fraction of an hour, and the width of the track of hail can be as narrow as a few hundred meters. In this research, radar data were analyzed for severe thunderstorms that produced hail across Tehran, Ahvaz and East Khazar radar stations of the Iran during the 2008–2010. A dataset containing 6 reports of hail that sounding, radar and synoptic stations covering them simultaneously. There are several methods for the detection of hail using single polarizationRadar. The methods with high accuracy of detection hail occurrence and warning threshold have been selected.this method is based on criterion of the Waldvogel hail algorithm that uses the maximum altitude at which a reflectivity of 45dBZ is found in relation to the height of the freezing level. The results show that for height difference greater than 4.5 km, the probability of hail detection is 100%. This value depending on warm and cold climate can be varied up to 1 km.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hail detection
  • echo tops45dBZ reflectivity
  • freezing level
  • zhail
  • waldvogel