بررسی وقوع پدیده گرد و غبار روز 27 مارس 2003 ایستگاه کرمانشاه و ارتباط آن با جت استریم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هواشناسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 اداره خشکسالی، سازمان هواشناسی کشور

چکیده

مطالعه حاضر بررسی همدیدی پدیده گرد و غبار ایستگاه همدیدی کرمانشاه که یکی از مناطق متأثر از این پدیده‌ی مخرب جوی است، در تاریخ 27 مارس 2003می باشد. نتایج حاصله از بررسی همدیدی نقشه های میانگین روزانه ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال و نقشه های میدان فشاری تراز دریا و نقشه‌های میدان باد تراز 250 هکتوپاسکال نشان داد که از ویژگی‏های جوی مؤثر، علاوه بر همخوانی ناوه‌تر از میانی جو مستقر روی دریای سیاه و شمال دریای مدیترانه با کم فشارهای حاکم بر عراق، شرق ترکیه و شمال عربستان، واگرایی 2 جت استریم جنب حاره در تراز 200 و جت استریم جبهه قطبی در تراز 250 هکتوپاسکال از مهم ترین عوامل تقویت همگرایی و ایجاد حرکات صعودی روی نواحی بیابانی کشورهای عراق، سوریه و اردن، بین طول های 35 تا 50 درجه شرقی و 30 تا 35 درجه شمالی می‌باشد. همچنین هرچه زاویه محور فضایی بین مرکز کم فشار سطح زمین و مرکز کم ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکالی بیشتر باشد شدت رخداد پدیده نیز بیشتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study on dust event over Kermanshah station and its relation to jet stream, March 27, 2003

نویسندگان [English]

  • N. Seyedzadeh Agdam 1
  • P. S. Katirai 1
  • A. Ranjbar Saadat Abadi 2
1 Dep. Meteorology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Weather Center of Drought
چکیده [English]

This study was on dust in Kermanshah synoptic station in March 27, 2003. Mean daily 500hpa geopotential height, mean sea level and 250hpa wind field maps analysis showed a middle atmospheric trough over Black Sea and the north of the Mediterranean Sea which is consistent with a middle atmospheric low pressure over Iraq, east of Turkey and north of Saudi Arabia. In addition, the divergence of subtropical jet stream in 200hpa level and polar front jet stream in 250hpa level is the most important reason for convergence and induced upward motions over deserts in Iraq, Syria and Jordan, between 35-50 ° longitudes and 30-35 ° latitudes. The intensity of dust was related to the vertical angle between the center of the surface low pressure and 500hpa level low geopotential height. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • horizontal visibility
  • wind velocity
  • dust
  • jet stream
  • spatial axis
  • Kermanshah Station