بررسی شاخص های محیط زیستی پساب خروجی صنایع فولاد مبارکه اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

شهر اصفهان به علت آلودگی زیاد زیست‌محیطی، محدودیت منابع آب شیرین و وجود دو مجتمع بزرگ ذوب‌آهن و صنایع فولاد مبارکه، از نظر مدیریت تصفیه پساب بسیار مورد توجه می‌باشد. در پژوهش حاضر، طی یک مطالعه توصیفی تحلیلی، 12 نمونه از پساب خروجی صنایع فولاد مبارکه در 12 ماه  سال 1392 مورد بررسی قرارگرفتهو سطح آلاینده‌ها ارزیابی شده است. نتایج با سطح مجاز آلاینده‌ها که از استانداردهای ضوابط زیست‌محیطی تدوین شده توسط معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس‌جمهور برگرفته شده است، مقایسه گردید. برابر نتایج از 12 نمونه بررسی شده، سطح pH (در دو مورد)، BOD (در دو مورد)، سطح آهن (در 3 مورد)، سطح منگنز(در 4 مورد)، فسفات(در 4 مورد)، نیترات(در3 مورد) و ذرات معلق جامد (در 2 مورد) بالاتر از حد مجاز بود. در حالی که BOD5 و دما در نمونه بررسی‌شده مربوط به تمامی ماه‌ها در حد مجاز بود. با توجه به اینکه تعداد قابل‌توجهی از نمونه‌های بررسی‌شده بیش ‌از حد مجاز بودند، استفاده از پساب خروجی برای مصارف کشاورزی با شرایط فعلی مجاز نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Environmental effluent indicators of Isfahan Steel Company

نویسندگان [English]

  • B. Sadri Lonbani 1
  • R. Mogouei 2
  • M. Kashefialasl 3
1 Dept. of Environment, Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Dept. of planning, management and environmental education, Islamic Azad University Tehran North Branch
3 Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
چکیده [English]

Content and procedures: Through an analytical study, twelve samples from the sewage water of Mobarake Steel Company taken 1392 have been studied and the level of pollutants in them identified and analyzed. The treatment method and technology used for these samples has also been studied and based on the study a new process with more prevalent technology (BAT) has been recommended. The findings and analyzed using the SPSS software and the pollutant levels compared to the allowed standards. Findings and results: According to the results of the BOD­­­5­ testing and the temperature of the twelve comparison, the levels of manganese and phosphate contain the highest amounts of controlled substances, in particular in one third of the samples (4 out of the 12) the level of these two substances was higher than the permitted level. Also the nitrite and iron levels in one fourth of the samples (3 out of 12) were higher than the permitted level. The levels of the BOD, pH and TDS in one sixth of the samples (2 out of 12) were also higher than the permitted level. Given the scarcity of water in Esfahan and the agriculture fields in close vicinity of Esfahan’s Steel Company, the use of the sewage water from the steel industry is unavoidable and considering the number of samples with higher than standard levels of unpermitted substances, the use of the exit sewage water for agricultural purposes with the current standards should not be permitted and it is necessary to upgrade the treatment facilities of this company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan’s Steel Company
  • BOD‌‌‌5
  • Heavy metal
  • phosphate