الگوی 24 ساعته تغییرات تراز نوفه محیطی زیرآب در آب‌های بندر نوشهر، دریای مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم و فنون دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشکده برق، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی، نوشهر، مازندران

چکیده

در این پژوهش نوفه محیطی زیر آب بندر نوشهر با استفاده از تجهیزات و تحلیل گرهای استاندارد، در یک بازه زمانی 24 ساعته اندازه گیری شده است. قابلیت پردازش بسیار مناسب تحلیل گر‌های استفاده شده (مانند تحلیل FFT سیگنال‌های دریافتی و ارائه طیف فرکانسی نوفه محیطی) این امکان را فراهم ساخت، تا ضمن مقایسه ترازهای طیفی بدست آمده با طیف ثابت منابع تولید نوفه در دامنه‌های فرکانسی مربوطه، به تحلیل اهمیت این منابع در تولید و انتشار نوفه پرداخته شود. از جمله نتایج این تحقیق آن است که هر چند این بندر در زمره بنادر پرتردد به حساب نمی آید، اما بررسی طیف تراز شدت نوفه محیطی زیرآب نشان دهنده محیطی پر تنش با ترافیک بالا می‌باشد. یکی از عمده ترین دلایل این امر، کم عمق بودن این ناحیه و اثر مرزهای ساحلی در تشدید اصوات منتشره زیر آب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

24 hours pattern of underwater ambient noise level in Nowshahr Port, Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • A. M. Arasteh 1
  • I. Mehrabi 2
  • M. R. Soheilifar 2
1 Faculty of Marine Science & Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Imam Khomeini Marine Sciences University, Nowshahr, Mazandaran
چکیده [English]

In this research, we measured underwater ambient noise in Nowshahr Port using standard devices and analyzers during a 24 hours period. Proper processing capabilities of analyzers made some comparisons between obtained noise level spectrum and noise generating sources through related frequency range. Then analytic evaluation of importance of these sources in generating noise and its transmission was performed. Results showed that although Nowshahr Port is not a busy area in Caspian Sea referring to statistical reports, but measured underwater noise levels showed the contrary, a high shipping traffic. The relatively high level of noise compared to shipping traffic, can be because this port is located in shallow waters and affected by coastal boundaries that made resonance in underwater sound transmission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • underwater acoustics
  • ambient noise
  • Nowshahr Port
  • Caspian Sea