ارائه برنامه راهبردی استقرار کاربری توسعه گردشگری طبیعت در دریاچه سد کارون 3 استان خوزستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاداسلامی واحد شاهرود

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال

چکیده

    در این تحقیق، با هدف ارائه برنامه راهبردی دریاچه سد کارون 3 ابتدا با تکمیل پرسشنامه کلاوسون در قالب روش هزینه سفر(TCM) کار ارزشگذاری و تجزیه و تحلیل شاخص تقاضای اکوتوریسم به انجام رسید.  به این منظور تعداد 220 عدد پرسشنامه کلاوسون در زمان حداکثر تقاضای تفرجگاهی ( آبان 1389 لغایت مرداد ماه 1390) در منطقه مطالعاتی تکمیل گردید. نتایج این بررسی نشان داد ارزش تفرجگاهی محدوده سد کارون 3 در زمان مطالعه 000و850و175و3 ریال در ماه پیش بینی می شود. به منظور ارائه راهبردهای کمّی توسعه اکوتوریسم از روش برنامه ریزی راهبردی SWOT بهره گیری شد. به منظور وزن دهی عوامل داخلی و خارجی این روش در جداول ارزشیابی از روش تصمیم گیری چند معیاره استفاده شد. حاصل جمع امتیازات وزنی جداول ارزشیابی عوامل داخلی(IFE) 12/3 و ارزشیابی عوامل خارجی(EFE)  78/1 محاسبه گردید. با در نظر گرفتن نتایج حاصل از جدول QSPM استراتژی: " ایجاد فرصت های جدید شغلی بر مبنای پتانسیل های طبیعی و فرهنگی منطقه با هدف حمایت از صنایع دستی، صیانت از هویت فرهنگی و پیش گیری از مهاجرت افراد محلی به خارج از منطقه (ST4)"با امتیاز 78/4 به عنوان اولویت نخست توسعه اکوتوریسم در محدوده دریاچه سد کارون 3 پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentation of strategic planning implementation of ecotourism development in Karoon Dam-3 in Khoozestan Province

نویسندگان [English]

  • S. Rezaeian 1
  • S.A. Jozi 2
1 Environment Dept., Technical and Engineering Faculty, Islamic Azad University, Shahrood
2 Environment Dept., Technical and Engineering Faculty, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

In this study to presentation of strategic planning of Karoon Dam-3 Lake , by filling Clawson questionnaire in form of Travel Cost Method (TCM), the analyzing and evaluating of ecotourism demand index were done. to do so, 220 Clawson questionnaires were completed at high season (November 2010 to August 2011). Results of this study are shown that, outdoor recreational value of this area is 3,175,850,000Iranian Rials every month. In order to present ecotourism development quantitative strategic plan for Karoon Dam-3 the “SWOT” method was used. weighted scores for  internal factor evaluation matrix was calculated as 3/12 and for external factor evaluation matrix was calculated as 1/78. regarding the results of  the quantitative strategic planning matrix (QSPM), “the creation of new job opportunities strategy" being based on natural and cultural potentials of this area in order to support handicrafts, protection of cultural identity and to prevent the native's emigration, (ST4) by 4/78 score was recommended as the first priority for ecotourism development in karoon3 dam lake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Planning
  • Multi Objective Decision Making
  • Ecotourism
  • Karoon Dam-3