بررسی وضعیت سفیدشدگی مرجان ها در جزیره کیش ،خلیج فارس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

تشکیلات مرجانی، یکی ازبارورترین زیستگاه های دریایی از لحاظ تولیدانرژی ونرخ تولیدموادآلی محسوب می شوند. سفید شدگی همراه با مرگ مرجان یا عدم مرگ مرجان پاسخی به نوسان  شرایط محیطی و استرس می باشد. این مطالعه در آبهای اطراف منطقه آزاد کیش در خلیج فارس صورت گرفت. روش مورد استفاده در این مطالعه در بهارسال 1388 به جهت بررسی وضعیت مرجانهای زنده و مرده در اطراف جزیره کیش ، از روشTimed swims یاTSاستفاده شده است. مشاهده در 6 منطقه از آب های اطراف جزیره کیش شامل ناحیهPersian Gulf، Big coral، ژوراسیک پارک ، کلبه هور ، کشتی یونانی و شمال جزیره. صورت گرفت. در ناحیه ژوراسیک پارک45 درصد از مرجان ها مانندکلنی بزرگ جنس های  Acropora sp  و Porites sp بطور کامل سفید شده و از بین رفته بودند. کمترین میزان از نظر سفید شدگی در شمال جزیره و در حدود 10 درصد دیده شد. در ناحیهPersian Gulf نیزکلنی مرجان های مرده متعلق به جنس های Acropora sp.  وsp.Porites مشاهده شد.جنسAcropora  (مرجان شاخ گوزنی) کاملا" سفید شده و رسوب جلبکی روی این مرجان ها را پوشانده بود. فعالیت های انسانی مثل لنگر انداختن قایق های تفریحی و اسنور کلینگ در نواحی کم عمق ساحلی می توانند اثر مخرب بروی صخره های مرجانی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation on coral bleaching in Kish Island,Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • A. Salehdoost 1
  • M.J. Jami 1
  • H. Negarestan 2
  • R. Mosavi Nadoshan 1
  • B. Mokhayer 1
1 Fishery Dep., Faculty of Marine Science & Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Iranian Fisheries Research Organization, Tehran
چکیده [English]

Coral reefs are considered as one of most productive marine habitats for energy and production of organic matter.21 species of hard corals have been identified in Kish Island The family Favidea have the highest variety .The genera porites ,Acropora are abundant coral reefs in Kish Island. Bleaching of the coral reefs along with the death or not death of corals is the reflex of corals to the environmental stress.
 Methods used in this study due to the status of the amount of approximate alive or dead coral reefs around the KishIsland, is timed swims or TS. 6 regions around KishIsland. were evaluated, the Persian Gulf, Big coral, Jurassic park, KolbeHoor, Greek ship, north of the Island. In the Jurassic park area coral colonies of the genera Acropora , Porites were bleached with 45percent.Minimum of bleaching had seen in north of the Island with 10 percent. In Persian Gulf site dead corals of Acropora sp.  and Porites sp. were seencolonies of  Acropora sp. were bleached with algae on it. Human activities like anchoring boats and recreational snorkeling in shallow water could be damaging coral reef.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coral reef
  • bleaching
  • Kish Island
  • Persian Gulf