بررسی اثرات زیست محیطی سد پلرود و ارائه راهکارهای کاهنده جهت کاهش اثرات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

سد مخزنی پلرود بر روی رودخانه پلرود در شرق استان گیلان، در 17 کیلومتری جنوب غربی کلاچای احداث خواهد گردید. این سد از نوع خاکی با هسته مخلوط بوده و دارای 30 میلیون مترمکعب حجم مفید می باشد. هدف از این تحقیق بررسی آثار زیست محیطی سد پلرود و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آثار آن است. برای رسیدن به این هدف اطلاعاتی درمورد ویژگی های فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی منطقه پیرامون سد جمع آوری گردید. دراین مطالعه لیستی از ریز فعالیت های پروژه در فاز ساختمانی و بهره برداری تهیه شد، سپس با استفاده از ماتریس تلفیقی LEOPOLD و ICOLD  آثار این فعالیت ها کمی گردید. آنگاه بر اساس نتایج بدست آمده برای گزینه های مختلف تجزیه و تحلیل صورت گرفت. بطوریکه ازنتایج استنباط می شود، از مجموع ارزش های در نظر گرفته شده برای ماتریس 47 درصد ارزش ها، جزو ارزش های منفی بوده و ما بقی نشانزدها جزو ارزش های مثبت هستند. بر این اساس مجموع پیامدهای منفی اعم از دائمی یا موقت پروژه هیچگاه از مرز 50درصد کل پیامدها فراتر نرفته و از این نظر احداث و بهره برداری از سد پلرود از نظر ملاحظات زیست محیطی توجیه پذیر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

AN investigation on environmental impact of Polrud Dam and providing strategies reducing environmental impacts

نویسندگان [English]

  • M. Moradi 1
  • S. M. T. Sadatipour 1
  • N. M. Sharifloo 2
  • M. Zaeimdar 1
1 Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 University of Emam Hossien
چکیده [English]

Polrud dam is constructed on PolrudRiver, at 17 kilometers southwest of Kalachay city in EastGilanProvince. The capacity of the dam is 30 million cubic meters. The main goal of this study is to investigate adverse effects of the constructed dam. Also, a mitigation plan was recommended. To achive this goal, some information was gathered about physical, biological, socio – economic characteristics of the up stream basin of the dam. In this paper, list of activities performed during the construction of the dam, was introduced in details. The combination matrix method (LEOPOLD & ICOLD) was applied to quantify the effects of such activities on the environment. Results of aggregate values for matrix,showed that 47 percent of values were negative and others were positive. Negative impacts (permanent or temperate) were not more than 50 percent of total. Hence construction and operation of polrud dam in the viewpoint of environmental management is justifiable.
an dir=LTR> ICOLD  

کلیدواژه‌ها [English]

  • environment
  • Impact assessment
  • combination matrix
  • Mitigation measures
  • polrud dam