بررسی و اندازه گیری کل هیدروکربهای نفتی (TPH) در آب و رسوب خلیج فارس در محدوده بهرگان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران شمال.

2 دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران شمال

3 شرکت نفت فلات قاره

چکیده

تحقیق حاضر برای بررسی پساب تأسیسات نفتی بهرگان در سال 1387 انجام شده است. بهرگان یکی از مناطق نفتی ایران ،در سواحل استان بوشهر و در طول جغرافیایی شرقی ´17 °50 و عرض جغرافیایی شمالی´50 °29 واقع شده است. از منطقه بهرگان روزانه 235,000 بشکه نفت صادر می شود. از این رو نفوذ هیدروکربن های نفتی به آب دریا چه از طریق حمل  نقل و چه از طریق فاضلاب سایت بهرگان که مستقیماً به دریا ریخته می شود اجتناب ناپذیر است. برای بررسی اثرات پساب این تأسیسات، میزان کل هیدروکربن های نفتی (TPH)در آب و رسوب محیط اطراف بهرگان اندازه گیری شده است. بدین منظور 13 ایستگاه در پهنه دریایی و ساحلی اطراف اسکله سنگی انتخاب شد. 3 نمونه نیز مستقیماً از آب لوله فاضلاب و جریان کانال آب خروجی از سایت تهیه گردید . بر اساس روش MOOPAM1999 کل هیدروکربن های نفتی از نمونه های آب و رسوب استخراج گردید و در نهایت با استفاده از دستگاه FT-IR مقدار (TPH) در هر نمونه از آب و رسوب اندازه گیری شد. برای تحلیل اطلاعات و مقادیر بدست آمده نیز از نرم افزار SPSS استفاده شد. با بررسی داده ها مشخص شد میزان (TPH) وارد شده به محیط از طریق فاضلاب تأسیسات بیش ازحد مجاز تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست می باشد  و همبستگی مثبت و بالا بین میزان TPH در آب و در رسوب ایستگاهها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of total petroleum hydrocarbons in Persian Gulf ´s water and sediment, Bahregan, costal area

نویسندگان [English]

  • E. Hatami 1
  • S. M. T. Sadatipour 2
  • B. Shahabi 3
1 Faculty of Marine Science and Technology , Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Faculty of Marine Science and Technology , Islamic Azad University, North Tehran Branch
3 Fallat-e-Ghareh Co., National Iranian Oil Company
چکیده [English]

This research has been carried out on the effect of the sewage of Bahregan oil industries, to evaluate it’s  effecting the marine environment which is in the proxy of the site. Bahregan oil industries are located in the coastal area of Bushehr with latitudinal of 29° 50' and longitudinal of 50° 17'. From this site 235.000 barrels of oil are exported daily. Therefore our first assumption was that there should have pollution effect in the area. In this research we zoomed on TPH pollution in the water and sediments of area which is in proxy of Bahregan oil industries. For this aim we selected 13 sampling stations in offshore and 3 stations in shore. To analyze TPH in water and sediments of the area the 3 inshore stations were selected from the channel of which area collecting Bahregan surface water and leads that to marine environment. All the samples were analyzed based on MOOPAM(1999) methodology. Using FT-IR, analyses were done with the help of SPSS. From the data we noticed that there is a high position correlation between TPH concentration in water and sediments of the area. We can conclude that the source of TPH are the same in water and sediment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • Bahragan
  • petroleum hydrocarbons
  • environment
  • FT-IR