مطالعه برخی از شاخص های مورفوسیتولوژیک بیضه ماهی بنی (Barbus sharpeyi) تالاب شادگان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

2 دانشگاه علوم پزشکی اهواز

3 مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور، اهواز

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده

در این بررسی خصوصیات بافتی بیضه ماهی  بنی (Barbus sharpeyi)  در سنین مختلف در تالاب شادگان در طی اسفند ماه 1386 تا تیرماه1387 مورد بررسی قرار گرفته است. بیضه 40 عدد ماهی بنی نمونه برداری و در محلول فیکساتیو بوئن تثبیت گردید. نمونه ها مطابق روش استاندارد بافت شناسی٬ آبگیری٬ شفاف سازی و پارافینه شده و سپس مقاطع 5 میکرونی از آنها تهیه و بوسیله میکروسکوپ نوری مجهز به مانیتور و دوربین عکسبرداری مورد مطالعه قرار گرفتند. هشت مرحله جنسی شامل نابالغ‌، در حال بلوغ‌، در حال تکوین‌، تکوین یافته‌، بالغ‌، در حال اسپرم ریزی،  اسپرم ریزی کرده‌، در حال استراحت در ماهی‌های آزمایش شده مشاهده گردید. اندازه قطر سلول های جنسی بیضه  ماهی طی روند اسپرماتوژنز در مراحل، نابالغ40میکرون، در حال بلوغ‌ ازدیاد اسپرماتوگونی‌های اولیه 35 میکرون، ،در حال تکامل‌ اسپرماتوژنز اولیه  30 میکرون، تکامل یافته‌ اسپرماتوژنز میانی 25 میکرون، بالغ اسپرماتوژنز نهایی10 میکرون محاسبه شد.بر اساس آزمون T-TEST  به منظور مقایسه اندازه سلول های جنسی در مراحل مختلف  رسیدگی اختلاف معنی داری مشاهده شد.
(05/0P<)  بر اساس آزمون توکی میزان میانگین اندازه سلول جنسی در مرحله I   از میزان بیشتری برخوردار بوده است . 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of testis morophocytological indexes of Benni (Barbus sharpeyi) in Shadegan Wetland

نویسندگان [English]

  • M. Khodadadi 1
  • A. Dezfulian zadeh 2
  • G. Mohammadi 3
  • T. Dastgir 4
1 Islamic Azad University, Branch of Ahvaz
2 Ahwaz Medical Sciences University
3 Iran South Aquaculture Research Center
4 Islamic Azad University, Science and Research Branch of Ahvaz
چکیده [English]

In this study, histological characteristics of testis in Barbus Sharpeyi at different stages were investigated. Fishes were collected from February 2008 to Shadegan Wetland. Testis of 40 fishes were sampled and fixed in Boun solution. Samples were processed through standard histological method and studied under light microscope. Following eight maturity stage was observed: Immature, Immature developing, Developing, Developed, Mature, Prespermation, Spermation, Reabsorbtion. Diameter of testis sexual cells were calculated in immature testis 40 micron, spermatogonium cells 35 micron, primary spermatogenes cells in during evolution  30 Micron, primary spermatogenesis cells in during evolution 30 Micron, Evaluated middle spermatogenoces cells 25 Micron and final rip spermatogenesis 10 Micron.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphocytologic
  • Testis
  • Benni
  • Barbus sharpey i
  • Shadegan Wetland
  • Iran