استخراج و شناسایی ترکیبات طبیعی عصاره ی جلبک قهوه ای Cystoseira trinodis

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در مطالعه حاضر، ترکیبات
طبیعی استخراج شده از جلبک قهوه ای Cystoseira trinodis مورد بررسی قرار گرفته است. عملیات عصاره گیری جلبک مورد نظر پس از جمع آوری از سواحل خلیج فارس در بوشهر بوسیله ی سه حلال دی اتیل اتر، اتانول و نرمال هگزان انجام گردید و توسط دستگاه Rotary evaporator تحت خلاء تغلیظ شد. سپس ترکیبات با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی و طیف سنج جرمی GC/MS جداسازی و شناسایی شد.١۶ ترکیب  H-Pyrazole-4,5-dihydro-4,5-dimethyl (2.36%)،  Decane (1.24%)، Limonene (1.80%)،  Dodecane (1.06%)، (3.58%) 1-alpha-Terpineol، (1.48%)  naphthalene،Tridecane (0.79%)، (1.25%)  N-tetradecane، Isolongifolene (0.99%)، Tetradecamethylcycloheptasiloxane (1.16%)، (1.00%)   1,2-Benzenedicarboxylic acid، (5.57%)     Octadecane Heptadecane (35.55%)، α-pinene (15.84%) و Hexadecanoic acid (5.57%) ترکیبات اصلی شناسایی شد. از میان ترکیبات شناسایی شده α-pinene و Heptadecane در بررسی مواردی همچون خواص ضد ویروسی، ضد توموری، ضد قارچی و ضد باکتریایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Extraction and Identification of natural compounds of brown alga Cystoseira trinodis

نویسنده [English]

  • M. Ilkhani
Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brown alga
  • Cystoseira trinodis
  • Biological activity
  • Analysis GC/MS