مکانیابی تأسیسات آب شیرین کن در سواحل جنوبی استان بوشهر با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

مسأله آب شیرین و بهداشتی از دغدغه های اغلب کشورهای جهان در قرن حاضر می باشد. در مناطق ساحلی جنوب ایران نیز به دلیل عواملی مانند افزایش جمعیت، محدودیت منابع آب شیرین، گسترش پدیده خشکسالی و افزایش دمای هوا و غیره به شکل حادتری قابل مشاهده است. لذا احداث تأسیسات آب شیرین کن در بهره­برداری از آب شور سواحل برای تأمین آب شیرین حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، بخشی از سواحل جنوبی استان بوشهر مورد مطالعه قرار گرفته و پتانسیل محدوده برای مکانیابی تأسیسات آب شیرین کن مورد ارزیابی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در نرم افزار expert choice و GIS انجام شده است. 13 معیار در قالب سه معیار عمده دسترسی، حریم ها و عوامل طبیعی وزن دهی شد. لابه های وزن دارشده تلفیق و نقشه نهایی تولید گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد 15/13 درصد منطقه از پتانسیل خیلی بالا، 37/28درصد از پتانسیل بالا، 45/30درصد از پتانسیل متوسط، 45/21 و 57/6 درصد به ترتیب از پتانسیل کم و خیلی کم برخوردار هستند. نقاط شهری کاکی، آبدانف بردستان، سیراف پتانسیل خیلی بالایی برای احداث تأسیسات دارند و به صورت کلی بخش شمالی محدوده مورد مطالعه برای این منظور مناسب تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Locating desalination facilities in the southern coasts of Bushehr province using the analytic hierarchy process (AHP) and GIS system

نویسنده [English]

  • A. Pakandish
Urbanism faculty of Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

Nowadays, the subject of hygienic drinking water is one of the main concerns of most countries in the world. In the seaside areas in south of Iran, this is more easily observable due to different factors including the population growth, limitation of freshwater resources, development of famine phenomenon and the increase in temperature, etc. Therefore, the construction of the desalinators in order to convert saline water into drinking water, is of great significance. In this research, a zone across the southern coast of Bushehr province was studied, and the potential of the area for locating water desalinators were analyzed. Analysis of the data were done with analytic hierarchy process (AHP) method in Expert Choice software and GIS. A number of 13 criteria were weighted in the form of three main indexes, borders, and natural factors. The weighted layers were merged and the final map was produced. Results of the study indicate that 13.15% of the region has a very high potential for the construction of desalinators, 28.37% high potential, 30.45% has an average potential, and 21.45% and 6.57% of the region have low and very low potential, respectively. Kaky, Abdanof, Bardestan and Siraf have a considerable potential for accommodating water desalination facilities and in general the northern parts of the case study area are more suitable for this purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water desalination facilities
  • locating
  • GIS
  • AHP
  • Bushehr Province