مدل عددی دو بعدی انتشار امواج صوتی در آب های تنگه هرمز به روش تفاضل محدود

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی، تهران، ایران

3 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی

چکیده

در تحقیق حاضر شبیه سازی عددی دو بعدی انتشار امواج آکوستیک برای نشان دادن نحوه انتشار جبهه های موج صوتی در آب های کم عمق تنگه هرمز مورد بررسی قرار گرفته است. از این شبیه سازی عددی می توان در بررسی اثرات سه بعدی انتشار صوت در این آب ها نیز استفاده نمود. شبیه سازی انتشار صوت در آب های کم عمق برای طیف وسیعی از روش های مدلسازی با درجات مختلف دقت قابل ارائه می باشد. یکی از این روش ها که شامل استفاده از روش تفاضل محدود است، در بیان انتشار امواج زلزله در آب های کم عمق مناسب می باشد. پژوهش حاضر به بررسی استفاده از روش تفاضل محدود برای مدلسازی انتشار در حوزه زمان و برای نشان دادن انتشار جبهه های موجبا استفاده از برنامه های  FORTRAN و MATLAB پرداخته است. نتایج حاصل از این شبیه سازی نشان می دهد که در اثر تغییر عمودی سرعت صوت، امواج منتشره به دو شاخه تقسیم می شوند و در نهایت حرکت گردابی امواج صوتی را به وجود می آورد و مناطق با نوفه زیاد مشخص می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Two dimensional simulation of acoustic wave propagation in Hormoz Strait waters using finite difference method

نویسندگان [English]

  • A. Mohseni Araste 1
  • N. Nazemiyeh 2
  • M. Soheilifar 3
1 Islamic Azad University, North Tehran Branch, Faculty of Marine Science and Technology, Tehran, Iran
2 Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Imam Khomeini Naval University
چکیده [English]

In this paper, a two dimensional simulation of acoustic wave propagation was evaluated to assess the dispersion of sound wave fronts in shallow waters. This simulation was used to survey three dimensional sound propagation effects in shallow water in Hormoz Strait. Sound wave propagation simulation is appropriate for wide range of modeling methods with different accuracy degrees. One of these methods which is based on finite difference method, is useful for describing seismic wave propagation in shallow waters. This paper focused on assessing the use of finite difference method in time domain propagation modeling and imaging wave frontpropagation using Matlab and FORTRAN. The results of this simulation showed that due to the vertical velocity change of the sound velocity, the waves were divided into two branches and ultimately the vortex generated the sound waves and the regions with high noise could be highlighted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Propagation model
  • shallow water
  • sound wave