دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1392 
2. سنجش هیدروکربن‌های چند حلقه‌ای آروماتیک (PAH) و بررسی منشاء آنها در رسوب تالاب انزلی

صفحه 20-38

لیدا سلیمی؛ پیمان اقتصادی عراقی؛ شهلا جمیلی؛ عباسعلی مطلبی؛ محمد ربانی


8. اثر کادمیوم بر برخی شاخص های ایمنی ماهی فیتوفاگ ) Hypophthalmichthys molitrix

صفحه 106-115

نگین جلایی؛ سورنا ابدالی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ مهتاب یارمحمدی