دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-102 
5. اندازه‌گیری هیستامین در فیله ماهی خاویار توسط دستگاه HPLC

صفحه 59-64

نائیری شهبازیانس؛ لیندا یادگاریان؛ رکسانا موگویی


8. اثر مس (2+Cu) بر تغییرات شاخص های خونی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)پرورشی

صفحه 90-102

سمیه شکوهی؛ سورنا ابدالی؛ حسین نگارستان؛ ایوب یوسفی جوردهی