دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-92 

پژوهشی

1. سنتز و اصلاح گرافن اکساید توسط لیگاندهای کیلیت کننده به منظور حذف یون کادمیوم از محیط‌های آبی

صفحه 1-15

خالده اقدم؛ همایون احمد پناهی؛ ابراهیم علایی؛ امیر حسام حسنی؛ الهام منیری


4. بررسی پرورش توام ماهی شیربت (Barbus grypus) و بنی (Barbus sharpeyi) با اردک

صفحه 36-46

اعظم محمد صالحی؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ محمد ولایت زاده


7. بررسی شاخص های محیط زیستی پساب خروجی صنایع فولاد مبارکه اصفهان

صفحه 71-80

بهرام صدری لنبانی؛ رکسانا موگویی؛ مرتضی کاشفی الاصل


8. ارزیابی سلامت اکولوژیک خورهای بندرعباس از طریق شاخص زیستی BOPA

صفحه 81-92

جاوید جهانداری؛ رضوان موسوی ندوشن؛ سید محمد رضا فاطمی؛ محمد صدیق مرتضوی