دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1391 
4. بررسی تاثیردامنه جزرومد بر سطح مقطع تعادلی در مصب‌ها

صفحه 37-45

علی کرمی خانیکی؛ فیروزه بخشنده؛ کامران لاری


پژوهشی

6. الگوی 24 ساعته تغییرات تراز نوفه محیطی زیرآب در آب‌های بندر نوشهر، دریای مازندران

صفحه 57-65

افشین محسنی آراسته؛ ایمان مهرابی دستنابی؛ محمدرضا سهیلی فر


7. بررسی تاثیر هورمون 17 آلفا ـ متیل تستوسترون بر رنگ پذیری ماهی زروک Scatophagus argus

صفحه 66-73

مجتبی شهیدیان؛ سید محمد رضا فاطمی؛ عیسی شریف پور؛ علی ماشینچیان مرادی؛ شهلا جمیلی؛ شاپور کاکولکی