دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1390 
5. بررسی سیستم‌های مبدل انرژی امواج دریا در بندرانزلی

صفحه 55-68

کامران لاری؛ گیلدا عباسیان؛ افشین محسنی آراسته


7. شناسایی اسفنج‌های منطقه بین جزر و مدی در شمال غربی جزیره هنگام، خلیج فارس

صفحه 80-91

سیّد سهند عیسی پور؛ شیلا صفائیان؛ اکبر اسماعیلی؛ ‌هایده وکیلی؛ ربابه باوندی