دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-115 
2. بررسی اثر پوست سبز گردو بر رنگ ماهی کوی(Cyprinus carpio)

صفحه 15-23

حمید قزوینی؛ عبدالرحیم وثوقی؛ عباس متین فر


5. اثر مس نیترات بر برخی شاخص‌های خون بچه‌تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris)

صفحه 49-63

آیین محمدرضایی؛ سورنا ابدالی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ زهرا سالاری


6. بررسی اثرات انجماد کند و تند بر روی کیفیت فیله ماهی تیلاپیا قرمز (Oreochromis niloticus × Tilapia mosambicus)

صفحه 64-87

بابک کرمی؛ یزدان مرادی؛ عباس مطلبی؛ مهدی سلطانی؛ سپیده حسینی؛ سید ابراهیم حسینی