دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-102 
3. بررسی اثرات زیست محیطی سد پلرود و ارائه راهکارهای کاهنده جهت کاهش اثرات

صفحه 30-44

محراب مرادی؛ سید محمد تقی ساداتی پور؛ ناصر منصور شریفلو؛ مژگان زعیم دار


4. بررسی رژیم غذایی ماهی کپور معمولی دریایی(Cyprinus Carpio)در سواحل استان گلستان، دریای خزر (سواحل منطقه گمیشان)

صفحه 45-56

عبدالرحیم وثوقی؛ رضوان موسوی ندوشن؛ الناز عباسی؛ ابراهیم زارعی؛ فرهاد علاسوندی طغیان


5. بررسی اثر مس (Cu+2 ) بر میزان کلروفیل a و تراکم جلبک Scenedesmus obliquus

صفحه 57-65

حمیده کیهانیان؛ فرناز رفیعی؛ کریم مهدی نژاد؛ افتخار شیروانی مهدوی