دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-102 
3. بررسی وضعیت تروفی در مناطق ساحلی جنوبی خزر، مطالعه موردی محدوده استان گیلان

صفحه 24-34

علیرضا دریازاده؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ فرناز رفیعی؛ فریبرز جمال زاد فلاح؛ سید محمد صلواتیان


8. بررسی میزان تجمع کادمیوم و سرب در بافت خوراکی ماهی سفید در تالاب انزلی

صفحه 75-81

علی اصغر خانی پور؛ مینا سیف زاده؛ مینا احمدی؛ قربان زارع گشتی