دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-101 

پژوهشی

1. ارائه الگوی محاسبات ردپای آب بر اساس مدل معادلات ساختاری

صفحه 1-12

مهناز میرزاابراهیم طهرانی؛ رضا مرندی؛ مریم نعمتی


5. مطالعه اکولوژیک زی شناوران جانوری در رودخانه کن

صفحه 41-52

سیامک باقری؛ جلیل سبک آرا؛ مرضیه مکارمی


6. بررسی نیکل و وانادیوم در رسوب و گاماروس در استان گیلان

صفحه 53-60

گلناز میرزاپور؛ افتخار شیروانی مهدوی؛ لیندا یادگاریان